Skip to navigation | Skip to content
การทำสมาธิ

Related Links

การทำสมาธิ

 

การเดินทางครั้งสำคัญที่สุด ที่ท่านจะสามารถเดินทางกลับเข้าสู่ภายใน นี่คือการเดินทางไปสู่สัจจะ สู่ตัวตนที่แท้จริงของท่าน นี่คือสถานที่ ซึ่งอยู่เหนือสำนึกรู้ของแต่ละวัน ที่ซึ่งการเพิ่มพลังทางจิตนั้นได้เริ่มต้น  พลังทางจิตให้พลังแก่ท่าน ที่จะเลือกคิดอย่างสร้างสรรค์ มากกว่าคิดโดยอัตโนมัติ เลือกที่จะมีการตอบสนอง ไม่ใช่ตอบโต้ เลือกความสงบ ความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่ความเครียด ความขัดแย้ง และความปั่นป่วน

การทำสมาธิ ช่วยให้ท่านเดินทางเข้าสู่ภายใน  การทำสมาธิแบบราชาโยคะ ให้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดเกี่ยวกับตนเอง ในมิติทางจิตวิญญาณ  ช่วยให้ท่านได้ค้นพบ และใช้คุณสมบัติที่ดีงาม ซึ่งมีอยู่ภายในตัวท่านอยู่แล้ว ทำให้ท่านสามารถพัฒนา พละกำลังของบุคลิกภาพ สร้างทัศนคติใหม่ และตอบรับกับชีวิต

ท่านเริ่มที่จะจดจำสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ที่ครั้งหนึ่งท่านเคยรู้ แต่ได้หลงลืมไปเป็นระยะเวลายาวนาน ท่านเริ่มที่จะเป็นสุขกับช่วงเวลาของความเงียบสงบ และใช้เวลาในการสำรวจตรวจสอบตนเอง และการสะท้อนความคิด

 

การทำสมาธิ ช่วยให้ท่านตัดขาดจากนิสัยของ การมีความคิด ความรู้สึกและปฏิกิริยาตอบโต้ ที่สร้างความเสียหาย สิ่งนี้นำไปสู่การปลดปล่อยพลังงานที่ดีงามอย่างมีสติ ซึ่งจะพัฒนาคุณสมบัติของทัศนคติ การกระทำ และปฏิสัมพันธ์ของท่าน

กระบวนการของการเดินทางสู่ภายใน การตัดขาดจากนิสัยที่ก่อให้เกิดอันตราย การเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังทางจิตดั้งเดิมของตนเอง และการเชื่อมโยงกับชีวิตภายนอกของท่าน คือการให้พลังแก่ตนเองอย่างยืนยาว

การทำสมาธิ คือวิธีการยกระดับการสำนึกรู้ในตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเอง การฝึกสมาธิทำให้จิตใจนิ่งสงบ และเพิ่มพลังให้กับสติปัญญา ที่จะบรรลุถึงการรู้แจ้ง และเข้าใจถึงกฎ และระเบียบทางจิตวิญญาณ ซึ่งหล่อเลี้ยงความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันนำมาซึ่งความใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ ในทุกระดับของชีวิตบนโลก

สมาธิแบบราชาโยคะ

"สมาธิทำให้ทุกคนสามารถจะเข้าถึงพระเจ้าได้ หากฝึกฝนอย่างถูกต้อง" –Sr. Jayanti, God’s Healing Power (Michael Joseph, Penguin Group, 2002)

สมาธิแบบราชาโยคะ เป็นการให้นิยามใหม่่กับตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ทำให้มีการเชื่อมโยงโดยตรงและมีความสัมพันธ์กับแหล่งสูงสุดของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดและจิตสำนึกที่สูงสุด ราชาโยคะมีความหมายว่า การรวมกันที่สูงสุด หรือเป็นการเชื่อมโยงสูงสุด ทุกดวงวิญญาณมีสิทธิ์ที่จะมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์ที่สูงสุดนี้

ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิ

ต่อไปนี้คือวิธีการที่ช่วยท่านได้ ในการเริ่มต้นฝึกสมาธิ

เป็นเช่นเดียวกับทักษะอิ่นๆ การทำสมาธิต้องอาศัยการฝึกฝน เพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เพิ่มบางรูปแบบของการฝึกสมาธิเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อป้องกันความเครียด หรือเป็นวิธีการง่ายๆ ของการผ่อนคลาย ด้วยการทำสมาธิสั้นๆ ทุกๆ วัน ในไม่ช้า สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นนิสัยที่เป็นธรรมชาติ และง่ายดาย ซึ่งจะให้ผลรางวัลสำหรับความเพียรพยายามที่ได้ทำลงไป (ประสบการณ์ในการฝึกสมาธิ).

ขออภัย กำลังดำเนินการ