Skip to navigation | Skip to content

"ברהמא קומאריס ארגון רוחני עולמי" בישראל

אם אי פעם חשבת ללמוד מדיטציה, רצית להרגיש יותר בשליטה על רגשותיך,
להכיר את העצמי האמיתי או רק להרגיש יותר שליו... הפתרון נמצא קרוב אליך
יותר מששיערת

באופן מהותי, הכוונה ב"רוחניות", היא לדעת כיצד לחיות עם משמעות ומטרה.
ארגון ברהמא קומאריס בישראל, עם 8 מרכזי למידה ברחבי הארץ, מציע לאנשים
הזדמנות להעמיק את הבנתם בערכים רוחניים אוניברסאליים, להכיר את עצמם וללמוד
כישורים רוחניים ומעשים שיהיו שימושיים להם בחיי היומיום.

ארגון ברהמא קומאריס פועל ברחבי ישראל עם בודדים, ארגונים מקומיים וקבוצות קהילתיות
על מנת לאפשר להם להגביר את החוזק הפנימי ולשפר את איכות חייהם

Thought For Today

הנך ממלא את חייך בשלווה כאשר אתה מגלה כי עליך להיות עצמך, להיות מה שתמיד היית – יישות של שלווה.

Subscribe

Audio

(none)

Did you enjoy this audio? Submit Comments

More Audio Files

Articles

Book thumb RatingRatingRatingRatingRating

חשיבות ראיית הטוב באחרים

חשיבות ראיית הטוב באחרים' , צ'ארלי הוג. סיפור: יום אחד אישה החליטה לבקר את השכנה שלה במורד הרחוב. מיד כאשר היא הגיעה, שכנתה החלה להתלונן לגבי השכנים בדירה ...

 

Virtuescope

Virtuescope