Skip to navigation | Skip to content

สาส์นปีใหม่ 2010

ดาดี้ จางกี

ผู้นำ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

ถึง พี่น้องชายหญิงที่รักทั่วโลก,

โอม ชานติ และ ขอทักทายทุกคนในความสงบอย่างอบอุ่น

เรากำลังเป็นสักขีพยานต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารของโลกในทุกระดับและกำลังผ่านเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม พลังใจ พลังทางจิตวิญญาณ และความมุ่งมั่นของเราให้เข้มแข็งขึ้น หากเราสร้างโลกที่ดีกว่าและอ้าแขนรับต่อการเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวเรา 

พระเจ้า ผู้ทรงอำนาจ ผู้ประทานความสงบและความสุข มหาสมุทรแห่งความรัก พร้อมแล้วที่จะให้ความช่วยเหลือ เพียงแค่เราก้าวออกไปและเปิดเผยตนเองเพื่อรับแสงและอำนาจของท่าน  พระเจ้าอยู่ไม่ไกล ท่านอยู่ในความคิดของเรานั่นเอง ถ้าหากท่านอยู่ห่างไกล นั่นก็หมายความว่าเราคือผู้ที่ปิดม่านหัวใจของเราและบดบังแสงของท่าน

ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า เราทั้งหมดคือครอบครัวเดียวกัน การกระทำที่เป็นบุญที่สุดในเวลานี้คือการแบ่งปันความรักความเมตตากรุณาต่อพี่น้องชายหญิงของเราบนโลกนี้ คือการให้ความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีต่อกัน 

เวลาที่ปั่นป่วนในปัจจุบัน ผลกระทบของรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา และการผันผวนของธรรมชาติ กำลังบอกกับเราว่า นี่เป็นเวลาที่เราจะต้องคิดทบทวนใหม่ถึงวิธีการใช้ชีวิตของเราจนถึงขณะนี้ เวลานั้นมีค่าและจงให้ความเคารพต่อสิ่งทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา แต้มของภัยพิบัติและเสียงร้องไห้กำลังเพิ่มขึ้นในทุกๆขณะทั่วทั้งโลก นั้นมากเกินกว่าผืนดินนี้จะทนได้. เผ่าพันธ์มนุษย์ไม่สมควรได้รับในสิ่งนี้  แต่สมควรได้รับในสิ่งที่ดีมากกว่า แล้วด้วยมือของใครเล่าที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลสำเร็จ? มือของพวกเรา พวกเราทุกคนจับมือกัน ก้าวทีละก้าว เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน มีการใตร่ตรองได้ถูกต้องในทุกๆ ขณะ ด้วยใจเมตตากรุณาและเห็นอกเห็นใจต่อวัตถุธาตุและดวงวิญญาณ

เป็นเวลาแล้วจริงๆ ที่เราจะต้องขจัดกิเลสทั้งหมดออกไป เช่น ความโกรธ ความหลงทะนงตน ความละโมบ ความผูกพันยึดมั่น และตัณหาราคะ ที่ได้เคยเผาผลาญพละกำลังและพลังงานในดวงวิญญาณ เป็นเวลาที่เราจะต้องเป็นอิสระและโบยบิน ขอให้เราจดจำว่า เราคือใคร เราคือ ดวงวิญญาณที่มีพลัง มีความบริสุทธิ์ และมีความสงบ ด้วยอำนาจของความมุ่งหมาย ที่เราต้องแบ่งปันคุณธรรมให้กับทุกคน

ในทุกๆ สิ้นปี เราสำรวจสินค้าในร้าน ดังนั้นสำรวจสินค้าในร้านของบัญชีข้างในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณได้กำไรและขาดทุนอะไร ในรอบสิบปีแรกของสหัสวรรษใหม่ ศตวรรษใหม่ เราต้อนรับด้วยการมองโลกในแง่ดีอย่างยิ่งไหม ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เปลี่ยนแปลง จงให้ฉันเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงภายในสิ้นปีนี้

ชัยชนะได้รับประกันไว้แล้ว ความสำเร็จก็ได้รับประกันไว้แล้ว แล้วอะไรที่ยังเหลืออยู่? จากส่วนลึกของหัวใจขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่นี่กับพระเจ้า ในความนิ่งและเงียบสงบ ฉันขอส่งกระแสจิตของความรักและความปรารถนาดีแห่งความสงบและความรักมาให้กับพวกคุณทุกคน

บี เค จางกี

Print this page