Skip to navigation | Skip to content

สาส์นสำหรับเฮติ

ในนามของบราห์มา กุมารี ฉันอยากจะส่งสาส์นของความหวังและให้อำนาจแก่ประชาชนชาวเฮติทั่วโลกและเป็นพิเศษต่อผู้ที่อยู่ในเฮติ พวกเรานั้นอยู่กับท่านในความคิดของเราและด้วยหัวใจของเรา

จากการที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของ บราห์มา กุมารี ฉันได้รับโอกาสที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับชาวเฮติในสาธารณรัฐโดมินิกัน และเยี่ยมเยียนเฮติสองครั้งเมื่อเร็วๆ นี้

หนึ่งในความสามารถที่น่าอบอุ่นใจที่สุดของชาวเฮติที่ฉันเคยพบและทำงานด้วย คือความเป็นมิตรที่ดีของพวกเขา ความรักและความเข้าใจต่อสัจจะที่ลึกล้ำของชีวิตของพวกเขา และความสามารถของพวกเขาที่จะอยู่อย่างเบาสบาย สร้างสรรค์และศิลปะ แม้จะอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ รุนแรง พวกเขาคือผู้ที่มีความเป็นจิตวิญญาณอย่างลึกล้ำจากแก่นแท้ของชีวิตของพวกเขา

ครอบครัวมนุษยชาติกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างที่สุด และเราจะสามารถไปผ่านความสับสนอลหม่านของการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำให้ศักยภาพทางจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้น และด้วยการประเมินพลังและปัญญาที่มาจากสิ่งสูงสุด พระเจ้า ความกระจ่างของจิตใจและความบริสุทธิ์ของหัวใจจะช่วยเหลือเราจัดการกับความยากลำบากที่ชีวิตหยิบยื่นให้กับเรา

สำหรับทั้งมนุษยชาติ เป็นเวลาสำหรับการใคร่ครวญสะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เป็นเวลาที่จะทบทวนวิธีการที่เราจะกำหนดตำแหน่งให้ตนเองในโลกใบนี้ และชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตของเรา เวลากำลังเรียกร้องเราให้ทำให้ธรรมชาติดั้งเดิมของความสงบของเราให้ปรากฏขึ้น และใช้พลังทางจิตของเราและศักยภาพที่จะรัก เวลากำลังเรียกร้องเราให้แสดงความใจกว้างของจิตวิญญาณของเรา

ขอให้ทุกท่านมีความกล้าหาญ ศรัทธาและปัญญาระหว่างช่วงเวลาที่ท้าทายนี้
 
Rona Schweitz
ในนามของทีมโครงการรับใช้แคริบเบียนของบราห์มา กุมารี

Rona เป็นผู้ประสานงานของกิจกรรมของ บราห์มา กุมารี ในสาธารณรัฐโดมินิกัน และเป็นแพทย์

ชั่วโมงของการสงบจิตโลกจะอุทิศให้กับเฮติ และประชาชนชาวเฮติ


Print this page