Skip to navigation | Skip to content

ฟื้นฟูจิตวิญญาณ - คำแนะนำ


ท่านเคยหวังให้เวลาเดินช้าลงเพื่อที่ท่านจะสามารถตามเวลาได้ทันบ้างหรือไม่? หรือหวังให้โลกหยุดหมุนชั่วครู่เพื่อที่ท่านจะก้าวออกมาจากโลกได้? หรือคาดหวังว่าต้องการที่จะได้รับการเติมเต็มความหวังที่ลึกล้ำภายใน? หากเป็นเช่นนั้น บางที อาจถึงเวลาแล้วที่ท่านน่าจะเยียวยาตนเองด้วยการฟื้นฟูจิตวิญญาณ

ท่านกำลังคิดอะไร? – ไม่มีเวลาใดที่จะดังรั้งท่านไปจากงาน ครอบครัว หรือเพื่อนได้ถึงสองสัปดาห์หรือแม้เพียงหนึ่งอาทิตย์ได้เลย? ไม่มีปัญหา การฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้นอยู่กับคุณภาพขอเวลาของท่านมากกว่าปริมาณ แม้เพียงสุดสัปดห์ก๋เพียงพอที่จะปลดปล่อยความตึงเครียดของท่าน ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและยกระดับจิตวิญญาณของท่าน

การฟื้นฟูจิตวิญญาณคืออะไร?

การฟื้นฟูจิตวิญญาณไม่เกี่ยวข้องมากนักกับการหลีกหนีไปจากทุกสิ่ง แต่เป็นการกลับมาเชื่อมโยงกับตนเอง เป็นการฟื้นฟูชีวิตตนเองจากโลกภายนอกที่ท่านต้องประสบทุกวัน เป็นการใช้เวลากับตนเอง แทนที่จะใช้เวลากับผู้อื่น เพื่อค้นพบสัจจะซึ่งซ่อนเร้นอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

เป็นเวลาที่จะเพิ่มพละกำลังให้กับตนเอง และเติมเต็มพลังส่วนตัวของท่าน

การฟื้นฟูชีวิตทางจิต (A spiritual retreat) เกี่ยวข้องกับความเงียบสงบและความนิ่งของจิตใจและการใช้คำพูด ความนิ่งของจิตวิญญาณและร่างกาย

ความเงียบสงบและความนิ่งทำให้ท่านสามารถก้าวห่างออกจากความอึกทึกของ ‘การทำ: doing’ และทำให้ท่านกลับมาคุ้นเคยกับ ‘ชีวิต: being’ ในความเป็นจริง ส่วนที่ลึกล้ำที่สุดของชีวิตท่าน, ดวงวิญญาณ คือความเงียบสงบและความนิ่ง ความสงบสุขที่ท่านแสวงหานั้นคงอยู่ภายใน - ท่านเพียงแต่หลงลืมวิธีการที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้น

การฟื้นฟูจิตวิญญาณ-คุณประโยชน์

การฟื้นฟูจิตวิญญาณสามารถช่วยเหลือให้ท่านค้นพบ และเก็บเกี่ยวสำนึกรู้ทางจิต เมื่อท่านมีประสบการณ์กับสำนึกที่สูงส่งนี้แล้ว เมื่อท่านได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับตัวตนดั้งเดิมของท่านแล้ว ท่านสามารถขจัดความอึกทึกของชีวิตเพื่อเข้าสู่มุมมองที่สดชื่นได้อีกครั้ง

ท่านจะได้พบเป้าหมายใหม่ และความหมายของชีวิต และวิธีที่ท่านจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นและโลก

ดังนั้น ทำเรื่อยไป เยียวยาตนเองสู่การฟื้นฟูชีวิตทางจิต!

Print this page