Czech Rebublic

Vítejte u Brahma Kumaris - Česká Republika

meditation.jpeg

Brahma Kumaris World Spiritual University nabízí vzdělávání v lidských, morálních a duchovních hodnotách. Tváří v tvář výzvě změn zahajuje dialog a představuje novou vizi budoucnosti. Uznává dobrotu, jež je vlastní všem lidským bytostem a učí meditaci, která každému z nás pomáhá znovu objevit naše vnitřní zdroje.

Prostřednictvím široké škály programů zaměřených na porozumění vlastnímu já si BKWSU klade za cíl rozvinout nejvyšší stupeň osobní integrity a vlastností potřebných pro vedení sebe i druhých. Jako primární nástroj k tomu slouží meditace Rádža Jóga, jednoduchá forma meditace, která vás uvede do kontaktu s vašimi vnitřními zdroji. Praktikujeme a učíme meditaci a s ní související kurz duchovního a osobního růstu. Všechny kurzy jsou, jakožto služba společnosti, nabízeny zdarma.