Skip to navigation | Skip to content

การฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ

วิธีการต่อไปนี้สามารถช่วยท่านในการเริ่มทำสมาธิ

เป็นเช่นเดียวกับทักษะอิ่นๆ การทำสมาธิต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เพิ่มบางรูปแบบของการฝึกสมาธิเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อป้องกันความเครียดที่ได้ผล หรือเป็นวิธีการที่เรียบง่ายของการผ่อนคลาย ด้วยการทำสมาธิเพียงเล็กน้อยทุกๆ วัน ในไม่ช้าก็จะกลายเป็นนิสัยที่เป็นธรรมชาติและง่ายดาย ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะให้ผลรางวัลสำหรับความเพียรพยายามที่ได้ทำลงไป

เราสามารถเดินทางไปได้ไกลมากในการเดินทางเข้าสู่ภายใน ด้วยการเรียนรู้วิธีการที่จะทำสมาธิจากหลักสูตรพื้นฐานที่ไม่มีการหารายได้ของเรา ในหลักสูตรการทำสมาธิแบบราชาโยคะ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจพลังที่มากมายเหลือประมาณของจิตใจ หากยังไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือไม่สำหรับการฝึกสมาธิ แต่ต้องการที่จะเข้าใจจิตใจของตนเองดีเองและเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการกับความคิดของตนเอง หลักสูตรคิดดีมีพลังนั้นก็เป็นไปสำหรับท่าน

ขออภัย กำลังดำเนินการ