Skip to navigation | Skip to content
ชั่วโมงของการทำสมาธิเพื่อโลก

ชั่วโมงของการทำสมาธิเพื่อโลก

ชั่วโมงของการทำสมาธิเพื่อโลก

โลกภายนอกของเรา สะท้อนสิ่งที่สะสมอยู่ในโลกภายในของเรา ด้วยการชี้นำความคิดของเราไปในหนทางที่ดีงามโดยเฉพาะ เราก็มีศักยภาพที่จะนำทางโลกไป ให้กลายเป็นสถานที่ที่มีความรักมากขึ้น ไม่ว่าท่านจะรู้วิธีการที่จะฝึกสมาธิหรือไม่ก็ตาม ขอเชิญท่านร่วมทำสมาธิกับเรา ทุกวันอาทิตย์ที่สาม ของเดือน เวลา 18.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใด และใช้เวลา 60 นาทีของท่าน กระจายความสงบ ความรัก และความใส่ใจให้กับโลกของเรา ยินดีต้อนรับทุกท่าน ดังนั้น ได้โปรดนำเพื่อนฝูง และครอบครัวของท่านมาร่วมรายการ

ชั่วโมงของการทำสมาธิเพื่อโลก ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1978 เมื่อผู้คนจากทั่วทั้งโลก ได้รับการเชื้อเชิญให้ทำสมาธิร่วมกัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อสันติภาพโลก เป็นเวลาหลายต่อหลายปีที่การฝึกฝนนี้ได้เป็นที่รู้จักอย่างดี และ้กระจายออกไปในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ที่ในปัจจุบันได้ดึงดูดผู้คนเกือบ 1 ล้านคน  มีการจัดรายการชั่วโมงของการทำสมาธิเพื่อโลกสำหรับผู้สนใจ (มีการใช้เพลงและการบอกบทที่ช่วยชี้นำความคิดของท่าน) ในหลายๆ เมือง ไม่ว่าจะเป็น ณ ศูนย์ของ บราห์มา กุมารี ในระดับท้องถิ่น หรือในสถานที่สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง

หากท่านต้องการที่จะค้นหาว่า ท่านจะสามารถได้เข้าร่วมรายการได้อย่างไร ได้โปรดติดต่อ ศูนย์ฝึกสมาธิแบบราชาโยคะที่อยู่ใกล้ท่าน ศูนย์ฝึกสมาธิแบบราชาโยคะที่อยู่ใกล้ท่าน

Print this page